RYNEK – SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA...

 

… to interdyscyplinarne czasopismo naukowe ukazujące się co kwartał w wersji drukowanej i elektronicznej od roku 2012.

 

Ponieważ współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony, wymaga tym samym interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk.

 

Natężenie globalizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podporządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi.

 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeństwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim wydawanego przez nas kwartalnika "Rynek – Społeczeństwo – Kultura", wokół którego chcielibyśmy skoncentrować nasz wysiłek badawczy.

 

Czasopismo zawiera trzy działy:

1. Artykuły naukowe;

2. Recenzje i omówienia książek naukowych i publikacji biznesowych;

3. Sprawozdania z imprez naukowych, polemiki, opinie krytyczne, analizy, wywiady.

 

Zapraszamy naukowców oraz praktyków do publikowania swoich analiz, przemyśleń i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie satysfakcjonującej kariery naukowej lub biznesowej.

 

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą i doświadczeniem!

Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszego czasopisma oraz stałe poszerzanie cytowalności nawiązaliśmy współpracę z następującymi bazami indeksacyjnymi:

BazEkon;

BazHum;

CEJSH;

Index Copernicus;

Bibliografia Zawartości Czasopism;

ARIANTA;

POL-index.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl lub telefoniczny: +48 784 368 878.

Jesteśmy także w trakcie weryfikacji przez bazy:

Google Schoolar;

ERIC;

ProQuest/CSA;

The Philosopher's Index;

Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science

   Citation Index, Arts & Humanities Citation Index);

EBSCO;

AGRO;

Thomas Reuters;

BIOSIS;

DBLP.

CZASOPISMO

MAPA STRONY

© Wszelkie prawa zastrzeżone       |       Agencja Managerska VIP for You       |       2015      |      www.vip4u.pl

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie