WISSENSCHAFTLICHER RAT

Markt – Gesellschaft – Kultur

 

 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates:

 dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

 

 Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift:

 prof. dr hab. Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 prof. dr hab. Ewa Anna Zwolińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 prof. dr hab. Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski

 prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, Politechnika Poznańska

 prof. dr hab. Zbigniew Mudryk, Akademia Pomorska w Słupsku

 prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 prof. dr hab. Marek Woźniewski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie

 dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. UWR, Uniwersytet Wrocławski

 dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

 dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

 dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

 dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, Politechnika Śląska

 dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 dr hab. Krzysztof Wach, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 dr hab. Wojciech Dyduch, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRZ, Politechnika Rzeszowska

 dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

 dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 dr hab. Jan Fazlagić, prof. AFiBV, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

 dr hab. Wojciech Ciesielski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UPWR, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska

 dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 dr hab. inż. Janusz Grabara, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska

 dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański

 dr n med. Rafał Pokrowiecki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

 prof. dr Zenonas Turskis, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)

 prof. dr Rahdi Al-Mabuk, University of Northern Iowa (USA)

 prof. dr Ing. Věra Majerová, CSc, Česká zemědělská univerzita Praha (Czechy)

 prof. dr ing. Vojtěch Koráb, MBA, Brno University of Technology (Czechy)

 prof. dr ing., Eva Muchová, University of Economics in Bratislava (Słowacja)

 prof. dr. ing. Ladislav Mura, Pan-European University in Bratislava (Słowacja)

 prof. dr sc. Sanda Renko, University of Zagreb (Chorwacja)

 prof. dr oec. Andra Zvirbule, Latvia University of Agriculture (Łotwa)

 prof. dr Ljiljana Maksimović, Univerzitet u Kragujevcu (Serbia)

 prof. dr Renee B. Kim, Hanyang University Seoul (Korea)

 prof. Manuela Tvaronavičienė, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)

 asst. prof. Mirjana Kranjac, Univeristy of Novi Sad (Serbia)

 dr hab. oec Baiba Rivza, prof. of Latvia University of Agriculture (Łotwa)

REDAKTION> WISSENSCHAFTLICHER RAT

SEITEN PLAN

Interdisziplinäres wissenschaftliches Journal

Markt – Gesellschaft – Kultur

Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Die Veröffentlichung ist unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht und die Anerkennung unter den gleichen Bedingungen.

Bestimmte Rechte sind vorbehalten für die Autoren und die Manager Agentur VIP for You.

Der vollständige Inhalt der Lizenz ist verfügbar unter: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Richtig gespeichert

© Alle Rechte vorbehalten              |              Menager Agentur VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl